[не показвай повече]
Здравейте,

От 02.04.2020 г. за срока на цялото извънредно положение Oblak.bg ще предоставя цялата си инфраструктура БЕЗПЛАТНО на БЪЛГАРСКИ фирми, сключили едногодишен договор, с цел да улесни работата им по време на пандемията.

Oblak.bg е доставчик на публични облачни услуги. За времето на извънредното положение в допълнение на автоматизирания портал ние ще предоставяме и управляеми облачни услуги (managed cloud services) за клиенти, които имат нужда от експертен ИТ персонал, а нямат наличен такъв.

Ако желаете Вашият офис да се премести изцяло в Интернет и да може да запази продуктивност по време на извънредното положение, ние ще Ви помогнем с:

БЕЗПЛАТНА миграция към нашата инфраструктура
БЕЗПЛАТНА консултация за успешно извършване на миграцията
БЕЗПЛАТНА настройване на услугата с цел допълнително улесняване на бизнеса (managed service)
БЕЗПЛАТНА използване на наличната инфраструктура на Oblak.bg за срока на извънредното положение

Отчитането на таксите за използваните услуги ще започне 30 (тридесет) дена след официално обявената крайна дата на въведеното извънредно положение.

Не се колебайте, много други вече работят от вкъщи!
[За да затворите това съобщение, кликнете или изчакайте 15 секунди]